Komunalna in cestna infrastruktura

Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

  • 1 julij 2016
  • Število pogledov: 804
Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

 

Na odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski dobravi od februarja 2013 ne odlagamo več odpadkov in je od takrat v fazi zapiranja.

Na odlagališču izvajamo aktivnosti za realizacijo projekta zapiranja odlagališča – preplastitev celotnega območja odlagalnih površin z zemljino, ureditev odvodnjavanja padavinski, površinskih in izcednih voda ter ostale predvidene aktivnosti.