Komunalna in cestna infrastruktura

Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

  • 8 september 2016
  • Število pogledov: 826
Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Na križišču med Pohorsko cesto in Iršičevo ulico (pri avtobusni postaji) Slovenj Gradec smo uredili krožišče za večjo pretočnost prometa in varnejšo prečkanje cestišča za pešce.

Izvedena je nova javna razsvetljava ter preplastitev obstoječe asfaltne površine. 

Dela smo zaključili meseca oktobra 2016.

Vrednost investicije znaša 124.800,00 EUR.