Komunalna in cestna infrastruktura

Sanacija obzidja na Meškovi ulici 24 v Slovenj Gradcu

  • 18 maj 2017
  • Število pogledov: 850
Sanacija obzidja na Meškovi ulici 24 v Slovenj Gradcu

V letu 2016 smo porušili objekt. V letu 2017 smo nadaljevali z obnovo zidu, ureditvijo tlaka z položitvijo tlakovcev in položitvijo elektro kablov. 

Vrednost investicije znaša 52.000,00 €