Komunalna in cestna infrastruktura

Rekonstrukcija ceste LC 377081 Graška gora – Dobravski kot, II.faza

  • 10 julij 2017
  • Število pogledov: 772
Rekonstrukcija ceste LC 377081 Graška gora – Dobravski kot, II.faza
Izvedla so se zemeljska dela v dolžini 810 m, izvedlo se je odvodnjavanje z položitvijo cevi, propustov, drenaže ter navoz gramoza.