Komunalna in cestna infrastruktura

Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

  • 13 julij 2017
  • Število pogledov: 722
Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 570 m preplastili vozišče. Izvedli smo nove cevne propuste in podporni zid v strugi potoka.

Vrednost investicije znaša 48.000,00 €