Komunalna in cestna infrastruktura

Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

  • 13 julij 2017
  • Število pogledov: 848
Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

V Pamečah, na lokaciji od stan. hiše 92 do pokopališča se je izvedel pločnik za pešce. Investicija , ki smo jo začeli v letu 2016 smo v tem letu dokončali. Izvedel se je fini asfalt, postavile so se zaščitne ograje, izvedla se je talna signalizacija.

Vrednost investicije znaša 59.000,00 €