Komunalna in cestna infrastruktura

Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija se je nanašala na:

Na cesti proti Lakužam smo sanirali dva plazova in sicer smo izvedli podporne zidove pod in nad cesto. Na cesti v Golavabuki in cesti na Selah proti Škratkovi deželi pa smo izvedli sanacijo dveh plazov z betonskimi piloti.

  • 14 julij 2017
  • Število pogledov: 981
Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija se je nanašala na:

Na cesti proti Lakužam smo sanirali dva plazova in sicer smo izvedli podporne zidove pod in nad cesto. Na cesti v Golavabuki in cesti na Selah proti Škratkovi deželi pa smo izvedli sanacijo dveh plazov z betonskimi piloti.

Vrednost investicije znaša 90.243,86 €