Komunalna in cestna infrastruktura

Izgradnja Erčevega mostu

  • 21 avgust 2017
  • Število pogledov: 903
Izgradnja Erčevega mostu
V mesecu avgustu smo končali z izgradnjo novega Erčevega mostu na obstoječi lokaciji dotrajanega. Nov most je dolg 12m in širok 5m. Ob izgradnji mostu smo uredili novo dovozno pot in javno razsvetljavo in utrdili brežine.