Komunalna in cestna infrastruktura

Protiprašna zaščita - Škratkova dežela

V mesecu juliju smo končali z izvedbo protiprašnih zaščit v Škratkovi deželi. Izvedlo se je asfaltiranje 5 odsekov pri kmetijah v skupni dolžini 520 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, izvedla se je asfaltna prevleka in ustrezno odvodnjavanje.

Vrednost vseh del je 61.100,00€.

  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 1006

V mesecu juliju smo končali z izvedbo protiprašnih zaščit v Škratkovi deželi. Izvedlo se je asfaltiranje 5 odsekov pri kmetijah v skupni dolžini 520 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, izvedla se je asfaltna prevleka in ustrezno odvodnjavanje.

Vrednost vseh del je 61.100,00€.