Komunalna in cestna infrastruktura

Rekonstrukcija ceste Ribič – Dovže

  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 857

Izvedel se je nov spodnji ustroj, odvodnjavanje in asfaltiranje cestišča v dolžini cca. 600 m. Uredile so se brežine in bankine. Skupna vrednost investicije je 126.410,00 €.