Komunalna in cestna infrastruktura

Rekonstrukcija Tomšičeve ulice

  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 866

V celoti se je izvedla rekonstrukcija cestišča, pločnikov in parkirišč. Nova je komunalna infrastruktura in ekološki otok.

Skupna vrednost investicije je 115.972,00 €.