Komunalna in cestna infrastruktura

Rekonstrukcija Sejmiške ulice

  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 697

Izvedli smo rekonstrukcijo Sejmiške ulice od HŠ 13 – HŠ 18. V celoti je zgrajena nova komunalna infrastruktura, cesta in javna razsvetljava.

Skupna vrednost investicije je 39.030,00 €.