Komunalna in cestna infrastruktura

Izgradnja kanalizacije in vodovoda Balant Podgorje

  • 14 december 2017
  • Število pogledov: 696

Izvedla se je fekalna kanalizacija v skupni dolžini cca 250 m. Prav tako so se položile nove vodovodne cevi. Kot zanimivost, naj omenimo , da se je pri tem projektu uporabilo tako imenovano vodeno vrtanje v dolžini 53 m pod strugo potoka Suhodolnice. Globina vrtanje je bila skoraj 5 m.

Vrednost investicije (z DDV): 50.170,00 €