Komunalna in cestna infrastruktura

ZAČETEK DEL NA KROŽIŠČU ŠMARTNO IN REKONSTRUKCIJI PODGORSKE CESTE ŠE V TEM LETU

Minister za infrastrukturo Republike Slovenije, dr. Peter Gašperšič se je v petek, 19.1. 2018, skupaj z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) g. Damirjem Topolkom, direktorico direktorata za kopenski promet g. Darjo Kocjan in drugimi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in  DRSI na povabilo župana Andreja Časa udeležil delovnega sestanka na MOSG, kjer so sodelovali tudi poslanec v DZ RS, g. Ivan Škodnik ter predstavniki  ožjih lokalnih skupnosti, gospodarstva in občinske uprave.
  • 22 januar 2018
  • Število pogledov: 2739
ZAČETEK DEL NA KROŽIŠČU ŠMARTNO IN REKONSTRUKCIJI PODGORSKE CESTE ŠE V TEM LETU

 

Župan je izpostavil zadovoljstvo zaradi večjega obsega obnovitvenih del na državnih cestah v mestni občini v zadnjem letu in načrtovanih preplastitev za leto 2018. Hkrati je izrazil zaskrbljenost, ker v šestletnem operativnem načrtu investicij v cestno infrastrukturo niso z ustrezno dinamiko zajeti vsi ukrepi, ki jih je MOSG v zadnjem uspela uskladiti s pristojnimi službami DRSI. Pri tem gre zlasti za ureditev krožišča v Šmartnem, rekonstrukcijo Podgorske ceste in izgradnjo pločnika od odcepa Raduše do križišča Rogina, nadaljevanje obnove Legenske ceste ter ceste na Kope in varnostne ureditve na G1-4.

Župan je predstavil dosedanje aktivnosti MOSG pri umeščanju južne obvoznice, ki bo ob izgradnji hitre ceste med A1 in SG prevzela tudi vlogo navezovalne ceste v smeri proti Kotljam in Mežiški dolini na zahodu (s tem bi se prometno razbremenili Celjska in Podgorska cesta) ter navezavo na G1-4 na vzhodu. Opozoril je, da je to cesto nujno izgraditi najkasneje do izgradnje hitre ceste, zato z načrtovanjem in prostorsko umestitvijo ne bi smeli zamujati, hkrati pa je potrebno že izdelane strokovne podlage poteka in priključevanja južne obvoznice ustrezno upoštevati v študiji prometnih rešitev na 3. razvojni osi severno od Slovenj Gradca.

Na sestanku je bila ministru posredovana tudi pobuda VS Podgorje o umestitvi dodatnega priključka na hitro cesto Velenje – Slovenj Gradec za potrebe prebivalcev naselja Velunje. Dogovorjeno je bilo, da MOSG pripravi idejno rešitev, na podlagi katere bosta MZI in DARS podala mnenje o izvedljivosti.

V razpravi so minister in predstavniki DRSI podprli in potrdili upravičenost vseh izpostavljenih projektov in podali zagotovilo, da bodo vsi prioritetni projekti MOSG vključeni v državne načrte. V kolikor ne bo težav pri zagotovitvi in odkupih zemljišč, se bodo dela pričela izvajati že v tem letu.

Minister in župan sta po končanem sestanku pripravila kratko novinarsko konferenco, po kateri si je minister ogledal še potek del na relaciji proti Kopam.

DS