Komunalna in cestna infrastruktura

Cesta Gaberke – Velunje

  • 14 junij 2016
  • Število pogledov: 1431
Cesta Gaberke – Velunje

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 670 m preplastili vozišče.

Izvedli smo tudi novi cevni propust in obcestni jarek za odvod meteorne vode.

Vrednost vseh del je 52.000,00 EUR (Pripravil: Dražen Topič)