Komunalna in cestna infrastruktura

Cesta Gaberke – Velunje

Cesta Gaberke – Velunje

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 670 m preplastili vozišče.

Preberi več...
Ureditev dela Muratove ulice

Ureditev dela Muratove ulice

Na tem delu ulice smo uredili varno šolsko pot z izvedbo pločnika, ki vodi od mostu čez Suhodolnico do križišča na Podgorski cesti ( pri Zadrugi).

Preberi več...
Komunalna ureditev zazidave Knez – Turičnik

Komunalna ureditev zazidave Knez – Turičnik

Na zazidavi Knez – Turičnik smo izvedli preplastitev ceste z zaključnim asfaltnim slojem v dolžini cca. 500m. 

Preberi več...
Plaz pod Rdečnikom

Plaz pod Rdečnikom

Preberi več...
Naselje Pameče (I. faza)

Naselje Pameče (I. faza)

Preberi več...
Kanalizacija Ozare s črpališčem

Kanalizacija Ozare s črpališčem

Preberi več...
Vodovod Suhi Dol

Vodovod Suhi Dol

Preberi več...
Cesta Graška gora – Dobravski kot (I. faza)

Cesta Graška gora – Dobravski kot (I. faza)

Preberi več...
Cesta Šola Razbor – Prevolnik (I. faza)

Cesta Šola Razbor – Prevolnik (I. faza)

Preberi več...
Pokopališče Stari trg

Pokopališče Stari trg

Preberi več...
Brv na Gmajnici

Brv na Gmajnici

Preberi več...
Kanalizacija in vodovod Mala vas

Kanalizacija in vodovod Mala vas

Preberi več...
Obnova Šertlovega mostu

Obnova Šertlovega mostu

Preberi več...
Plaz Strgar

Plaz Strgar

Preberi več...
Ureditev struge potoka z zadrževalnikom na Trobeljščici

Ureditev struge potoka z zadrževalnikom na Trobeljščici

Preberi več...
Kanalizacija Šentjedert - Gmajna

Kanalizacija Šentjedert - Gmajna

Preberi več...
Kanalizacija Mislinjska Dobrava

Kanalizacija Mislinjska Dobrava

Preberi več...
Komunalna infrastruktura na Gmajni

Komunalna infrastruktura na Gmajni

Preberi več...
Križišče pri Anžiču na Selah

Križišče pri Anžiču na Selah

Preberi več...
NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Načrt javne razsvetljave (NJR) Mestne občine Slovenj Gradec (MO SG) je izdelan v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (UL RS 81/2007, 109/07, 62/10 in 46/13).
Preberi več...
Pločnik na Sejmiški

Pločnik na Sejmiški

Preberi več...
Cesta Gradišče - Čoderli

Cesta Gradišče - Čoderli

Preberi več...
Cesta Turičnik – Knez

Cesta Turičnik – Knez

Preberi več...
Poslovna cona Sušilnica

Poslovna cona Sušilnica

Preberi več...
Meteorna kanalizacija individualne zazidave Troblje

Meteorna kanalizacija individualne zazidave Troblje

Preberi več...
Cesta Semernik - Vodriž

Cesta Semernik - Vodriž

Preberi več...
Cesta Podgorje: LC Umek - Sv. duh

Cesta Podgorje: LC Umek - Sv. duh

Preberi več...
Sprememba prometnega režima na Francetovi cesti – uvedba »bike box-a«
Ureditev osvetljenega prehoda za pešce na državni cesti Slovenj Gradec - Kope na odseku pri Rojinovi vasi
Cesta Razbor

Cesta Razbor

Preberi več...
123