Komunalna in cestna infrastruktura

Komunalna infrastruktura na Gmajni

Komunalna infrastruktura na Gmajni

Preberi več...
Križišče pri Anžiču na Selah

Križišče pri Anžiču na Selah

Preberi več...
NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Načrt javne razsvetljave (NJR) Mestne občine Slovenj Gradec (MO SG) je izdelan v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (UL RS 81/2007, 109/07, 62/10 in 46/13).
Preberi več...
Pločnik na Sejmiški

Pločnik na Sejmiški

Preberi več...
Cesta Gradišče - Čoderli

Cesta Gradišče - Čoderli

Preberi več...
Cesta Turičnik – Knez

Cesta Turičnik – Knez

Preberi več...
Poslovna cona Sušilnica

Poslovna cona Sušilnica

Preberi več...
Meteorna kanalizacija individualne zazidave Troblje

Meteorna kanalizacija individualne zazidave Troblje

Preberi več...
Cesta Semernik - Vodriž

Cesta Semernik - Vodriž

Preberi več...
Cesta Podgorje: LC Umek - Sv. duh

Cesta Podgorje: LC Umek - Sv. duh

Preberi več...
Sprememba prometnega režima na Francetovi cesti – uvedba »bike box-a«
Ureditev osvetljenega prehoda za pešce na državni cesti Slovenj Gradec - Kope na odseku pri Rojinovi vasi
Cesta Razbor

Cesta Razbor

Preberi več...
Sprememba prometnega režima na Zidanškovi ulici na Legnu

Sprememba prometnega režima na Zidanškovi ulici na Legnu

Preberi več...
Parkirišče pri cerkvi v Šmiklavžu

Parkirišče pri cerkvi v Šmiklavžu

Preberi več...
Cesta in komunalna ureditev - Brezova vas

Cesta in komunalna ureditev - Brezova vas

Preberi več...
Pokopališče Stari trg

Pokopališče Stari trg

Preberi več...
Rekonstrukcija lokalne ceste Sele- Poštarski dom

Rekonstrukcija lokalne ceste Sele- Poštarski dom

Preberi več...
Parkirišče pri ZD Slovenj Gradec

Parkirišče pri ZD Slovenj Gradec

Preberi več...
Preplastitev ceste Bukovska vas – Anžič

Preplastitev ceste Bukovska vas – Anžič

Preberi več...
Protiprašna zaščita VS Pameče

Protiprašna zaščita VS Pameče

Preberi več...
Cesta v naselju S8 – ASFALTIRANJE

Cesta v naselju S8 – ASFALTIRANJE

Preberi več...
Cesta od Križišča Gmajna do Stari trg

Cesta od Križišča Gmajna do Stari trg

Preberi več...
Cesta in pločnik - Metulov breg

Cesta in pločnik - Metulov breg

Preberi več...
Cesta proti toplarni - Ronkova ulica do mosta čez Homšnico
Kanalizacija Knap

Kanalizacija Knap

Preberi več...
Rekonstrucija Šercerjeve ulice

Rekonstrucija Šercerjeve ulice

Preberi več...
Cesta na Brde

Cesta na Brde

Preberi več...
Rekonstrukcija ceste Pameče – Surovina

Rekonstrukcija ceste Pameče – Surovina

Preberi več...
Sanacija plazišč na lokacijo: Velunje, Razbor, Pameče Sv. Neža
1234