Občinski prostorski načrt

S K L E P  O SPREMEMBI SKLEPA O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – SD OPN 3
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. 0., Grajska ulica 7, Maribor.

Preberi več...
Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 4) – kratek postopek

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 4) – kratek postopek

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 4) – kratek postopek

Priloge: GRADIVO V PRIPONKI

Preberi več...
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Preberi več...
Občinski svet MOSG sprejel osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu

Občinski svet MOSG sprejel osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu

Dne 3.7. 2017 je občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na svoji  28. redni seji sprejel osnutek odloka o občinskem prostorskem načrt (OPN). Druga obravnava in sprejem odloka je predvidena po letnih počitnicah na septembrski seji. 
Preberi več...
123456