Občinski prostorski načrt

Izdelan predlog Občinskega prostorskega načrta OPN

Izdelan predlog Občinskega prostorskega načrta OPN

Občinski prostorski načrt (OPN) Mestne občine Slovenj Gradec (MOSG) je bil v fazi dopolnjenega osnutka širši javnosti podrobno predstavljen v okviru javne razgrnitve, ki je bila izvedena med 19. 5. 2016 in 20. 6. 2016.
Preberi več...
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta

Gradivo dopolnjenega osnutka je bilo javno razgrnjeno od četrtka 19. maja 2016 do vključno ponedeljka 20. junija 2016 v dvorani  Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec na Ozarah.
Preberi več...
April 2015

April 2015

Na sestanku na NLZOH v Mariboru dne 03.04.2015 je bila glavna tema potrebnost izvedbe postopka CPVO. Mnenje Ministrstva za zdravje je bilo namenjeno bolj strateški presoji akta in manj zahtevi po izvedbi postopka CPVO.
Preberi več...
Marec 2015

Marec 2015

MKGP je na podlagi izdelanega Elaborata posegov na kmetijska zemljišča v prvem mnenju podalo stališča do posameznih posegov.
Preberi več...
Februar 2015

Februar 2015

Na sestanku na ARSO v Ljubljani dne 25.02.2015 je občina predstavila predlog sprememb namenske rabe prostora na poplavnih območjih (pogoste, redke, katastrofalne poplave) in spremembe na erozijskih območjih.
Preberi več...
12345