Občinski prostorski načrt

Marec 2015

Marec 2015

MKGP je na podlagi izdelanega Elaborata posegov na kmetijska zemljišča v prvem mnenju podalo stališča do posameznih posegov.
Preberi več...
Februar 2015

Februar 2015

Na sestanku na ARSO v Ljubljani dne 25.02.2015 je občina predstavila predlog sprememb namenske rabe prostora na poplavnih območjih (pogoste, redke, katastrofalne poplave) in spremembe na erozijskih območjih.
Preberi več...
Februar 2015

Februar 2015

Na podlagi prvega mnenja ZRSVN, prejetega oktobra 2014, in obvestila MOP o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, prejetega v decembru 2014, je občina začela usklajevati osnutek OPN tudi v naravovarstvenih vsebinah.
Preberi več...
Februar 2015

Februar 2015

Na podlagi prvega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije na osnutek OPN je naša občina 3. februarja 2015 pripravila usklajevalni sestanek, na katerem je predstavnikom ZGS dodatno pojasnila potrebe občine in obrazložila tiste načrtovane prostorske ureditve,...
Preberi več...
December 2014

December 2014

V mesecu novembru je podjetje IZVO-R d.o.o. v povezavi z Vodnogospodarskim birojem d.o.o. izdelala študijo »Izdelave poplavnih kart na območju Mestne občine Slovenj Gradec.«
Preberi več...
12345