Občinski prostorski načrt

Februar 2013

Februar 2013

Na podlagi 2. odstavka 36. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec je župan izdal sklep o imenovanju Komisije za spremljanje priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta v mestni občini Slovenj Gradec. Naloge komisije so
Preberi več...
December 2010

December 2010

Predmetna naloga predstavlja strokovno podlago za evidentiranje, proučitev, ovrednotenje in opredelitev ustreznih vsebin za področje poselitve in poselitvenega sistema za odprti prostor celotne mestne občine Slovenj Gradec, to je prostor izven območij urbanih naselij.
Preberi več...
December 2012

December 2012

Za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta se kot ena od podlag upoštevajo tudi argumentirane in dokumentirane razvojne pobude.
Preberi več...
Oktober 2012

Oktober 2012

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je sprejel Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje mestne občine Slovenj Gradec.
Preberi več...
April 2010

April 2010

Pomembna novost, ki jo prinaša Zakon o prostorskem načrtovanju, je obvezna nova strokovna podlaga – urbanistični načrt.
Preberi več...
12345