Projekti CTN

BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ

Mestna občina Slovenj Gradec namerava v stanovanjski soseski S8 izgraditi Blok neprofitnih stanovanj Polje. Gre za stanovanjski blok v šestih etažah (garaža +pritličje+4 nadstropja) s 54-imi neprofitnimi stanovanji različnih vrst in velikosti, ki pri razporeditvi, izgradnji in tudi uporabi materialov sledi trenutnim trendom na tem področju. V tem stanovanjskem bloku bodo enosobna stanovanja v velikosti približno 37 m², dvosobna stanovanja v velikosti približno 50 in 48 m², dvoinpolsobna stanovanja v velikosti približno 64 m², trosobna stanovanja v velikosti 66 in 70 m², ter štiri in štiriinpolsobna stanovanja v velikosti približno 80 in 90 m².

  • 26 oktober 2018
  • Število pogledov: 1795
BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ

Stanovanjski blok bo pravokotne oblike, vzporeden z dovozno cesto tlorisa 56,67 x 19,03 m. Neto tlorisna površina bloka bo okoli 5000,00 m² stanovanj pa 3.200,00 m². Fasada je zasnovana kot tankoslojna fasada - v svetlih odtenkih v določenih delih z leseno finalno oblogo iz vertikalnih letev. Streha je zasnovana kot zelena streha, pohodna samo za vzdrževanje. Okna bodo v leseni in aluminijasti izvedbi. V garaži bo poleg shramb zagotovljenih 22 parkirnih mest, poleg teh pa se bo zagotovilo še dodatnih 25 »zunanjih« parkirnih mest, skupaj torej 57 parkirnih mest. Na zunanjih površinah so predvidene zelene površine z urejeno trato ter otroškim igriščem in zasaditvijo z drevesi ter grmovnicami. Uporabile se bodo avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste. Površine, namenjene pešcem bodo omogočale samostojno gibanje funkcionalno oviranim osebam in bodo brez grajenih in komunikacijskih ovir. Omogočen bo dostop invalidnim osebam. Prometna ureditev se z izgraditvijo bloka bistveno ne bo spremenila. Dostop do objekta bo zagotovljen z dovozno cesto preko obstoječega cestnega priključka iz Celjske ceste.  

Namen izgradnje Bloka neprofitnih stanovanj Polje je revitalizacija degradiranega in nerevitaliziranega območja znotraj mesta v urejeno javno površino, na podlagi česar se bo zagotovila učinkovita raba prostora znotraj mest in izboljšanje kakovosti urbanega okolja oz. javnih površin. Povečana bo atraktivnost mesta in izboljšanja kakovost bivanja. Hkrati se z operacijo sledi viziji Mestne občine Slovenj Gradec po zagotovitvi zadostnega in primernega bivalnega okolja – neprofitnih stanovanj ranljivim skupinam oz. družinam, ki izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnih stanovanj in tako doseganje učinkov večje blaginje ljudi.

Izgradnjo Bloka neprofitnih stanovanj Polje bo, poleg Mestne občine Slovenj Gradec, sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za sofinanciranje preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki ga lahko izvajajo mestne občine v Republiki Sloveniji.