Projekti CTN

SKLEP O SOFINANCIRANJU GRADNJE BLOKA NEPROFITNIH STANOVANJ

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 23.1.2019 pridobila sklep o sofinanciranju – projekta »Blok neprofitnih stanovanj Polje«, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje.

  • 28 januar 2019
  • Število pogledov: 3562
SKLEP O SOFINANCIRANJU GRADNJE BLOKA NEPROFITNIH STANOVANJ

V Mestni občini Slovenj Gradec bomo v stanovanjski soseski S8 izgradili blok neprofitnih stanovanj Polje. Gre za stanovanjski blok v šestih etažah (garaža +pritličje+4 nadstropja) s 54 neprofitnimi stanovanji različnih vrst in velikosti, kar pri razporeditvi, izgradnji in tudi uporabi materialov sledi trenutnim trendom na tem področju. V tem stanovanjskem bloku bodo enosobna stanovanja, dvosobna,dvoinpolsobna, ter štiri in štiriinpolsobna stanovanja.

Namen izgradnje bloka neprofitnih stanovanj Polje je revitalizacija degradiranega in nerevitaliziranega območja znotraj mesta v urejeno javno površino, na podlagi česar se bo zagotovila učinkovita raba prostora znotraj mest in izboljšanje kakovosti urbanega okolja oz. javnih površin. Povečana bo atraktivnost mesta in izboljšanja kakovost bivanja. Hkrati se z operacijo sledi viziji Mestne občine Slovenj Gradec po zagotovitvi zadostnega in primernega bivalnega okolja – neprofitnih stanovanj ranljivim skupinam oz. družinam, ki izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnih stanovanj in tako doseganje učinkov večje blaginje ljudi.

Izgradnjo bloka neprofitnih stanovanj Polje bo, poleg Mestne občine Slovenj Gradec, sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za sofinanciranje preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki ga lahko izvajajo mestne občine v Republiki Sloveniji.

Blok naj bi bil izgrajen do konca leta 2019. 

Za dodelitev neprofitnih stanovanj v novem bloku bomo izvedli novi javni razpis. Ustno zanimanje občanov je precejšnje.

V občinskem stanovanjskem fondu je trenutno 231 stanovanj. Mestna občina Slovenj Gradec dodeljuje izpraznjena stanovanja po dokončnem seznamu upravičencem XII. javnega razpisa, ki je bil objavljen dne 31.1.2016. Število upravičencev je večje od razpoložljivih stanovanj.

 


AE/DS