Razpisi s področja športa

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2020

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice do uporabe prostora izvajalcem za izvedbo LPŠ v javnih športnih objektih.
Preberi več...
Sprejet Letni program športa za leto 2020

Sprejet Letni program športa za leto 2020

Preberi več...
JR šport 2019 - izbrani izvajalci

JR šport 2019 - izbrani izvajalci

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2019

Na podlagi 11. čl. Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec in sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa in imenovanju komisije, št 671-0009/2018-01, komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec, objavlja  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2019.

Preberi več...
Sklep občinskega sveta o dodatni delitvi sredstev JR za sofinanciranje izvajalcev LPŠ
12