Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK 1. REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2018

  • 24 maj 2018
  • Število pogledov: 580

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 …………………………………………………….

1

Bilanca prihodkov in odhodkov ………………………………………………….

5

Račun finančnih terjatev in naložb ………………………………………………

10

Račun financiranja ………………………………………………………………..

11

Spremna beseda k osnutku 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018……………………………….……………………………...

12

Posamezni finančni načrti ………………………………………………………..

25

1. Uprava………….………………………………………………………..

26

21. Župan in podžupana.……………………..…………………………

30

15. Skupni organ občinske uprave ………………………..…………….

34

26. Druge javne potrebe ………………………………….……………...

38

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru……

42

29. Turizem…………………………………………………………………

45

3.1. Šolstvo….……………………………………………………………..

47

3.3. Kultura…………………………………...........................................

51

3.4. Socialno varstvo….…………………………………………………..

54

3.5. Zdravstveno varstvo …………………………………………………

58

3.6. Šport …………………………………………………………………..

61

 3.8. Programi za mlade.…………………………………………………..

64

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje …………………...

67

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem..

70

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov…..

73

5. Stanovanjsko-poslovni fond ………………………………………......

77

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva …………………..

81

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo…………………………………..

84

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ….…………...……..

87

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost ……………………………….

90

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti ….…………………….

93

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva ..…….

96

4.5. Regionalni projekti……………………………………………………

102

 

Obrazložitve finančnih načrtov…………………………………………………...

105

1. Uprava………….………………………………………………………..

106

21. Župan in podžupana.……………………..…………………………

109

15. Skupni organ občinske uprave ………………………..…………….

111

26. Druge javne potrebe ………………………………….……………...

113

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru……

116

29. Turizem…………………………………………………………………

118

3.1. Šolstvo….……………………………………………………………..

120

3.3. Kultura…………………………………...........................................

122

3.4. Socialno varstvo….…………………………………………………..

125

3.5. Zdravstveno varstvo …………………………………………………

128

3.6. Šport …………………………………………………………………..

131

3.8. Programi za mlade.…………………………………………………..

133

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje …………………...

135

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem..

137

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov…..

139

5. Stanovanjsko-poslovni fond ………………………………………......

142

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva …………………..

144

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ….…………...……..

149

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost ……………………………….

151

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti ….…………………….

154

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva ..…….

158

4.5. Regionalni projekti……………………………………………………

168

             

            Osnutek 1. rebalansa (skupaj)