Proračuni in zaključni računi

ZAKLJUČNI RAČUN MOSG ZA LETO 2019

  • 19 maj 2020
  • Število pogledov: 18
Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019