Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK 1. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2020

  • 22 maj 2020
  • Število pogledov: 24

Osnutek 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020