Celostna prometna strategija

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA – OBLIKOVAN JE NABOR UKREPOV

Pripravljavci Celostne prometne strategije (CPS) so oblikovali nabor 34 konkretnih ukrepov, kako spodbujati bolj trajnostne način mobilnosti v Mestni občini Slovenj Gradec. Ukrepi CPS so bili zasnovani s širokim vključevanjem javnosti že v sami fazi načrtovanja.

  • 1 februar 2017
  • Število pogledov: 2990
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA – OBLIKOVAN JE NABOR UKREPOV

Za pobude in mnenja občanov in občank na javnih razpravah, delavnicah, v intervjujih ali v pobudah prejetih na naš elektronski naslov se pripravljavci in občinska uprava najlepše zahvaljujemo.

Nabor ukrepov CPS je tudi sestavni del Vmesnega poročila III. faze, priloženega tej novici.

Še predvidoma v februarju bo pripravljen osnutek akcijskega načrta CPS, v katerega bodo vključeni tisti ukrepi, ki bodo glede na zahtevnost, finančen obseg ter odgovornost za izvedbo izvedljivi v naslednjih petih letih.

 

 

PZ


Dokumenti za prenos