Cestno omrežje

Obstoječe cestno omrežje

 • 11 september 2016
 • Število pogledov: 1847
Obstoječe cestno omrežje

Obstoječe cestno omrežje obsega:

Občinske ceste:

 • Lokalne ceste - 149 km,
 • Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste - 7,5 km,
 • Mestne in krajevne ceste - 9,8 km,
 • Javne poti v mestu Slovenj Gradec - 13 km,
 • Javne poti v naseljih in med naselji – 50,5 km.

Skupaj: 230 km občinskih cest

 

Državne ceste na območju MOSG

 • Glavna cesta I. reda – 14,2 km,
 • Regionalna cesta I. reda – 10,5 km,
 • Regionalna cesta III. reda – 15,3 km,
 • Turistična cesta III. reda – 14,1 km.

Skupaj: 54 km državnih cest na območju MOSG