EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018

Mestna občina Slovenj Gradec bo tudi letos sodelovala pri tradicionalni vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov in v prizadevanju za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto poveže na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila.

  • 29 avgust 2018
  • Število pogledov: 925
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018

 

Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2016 postala zmagovalka Evropskega tedna mobilnosti v Sloveniji, v letošnjem letu pa je bila uspešna na razpisu Ministrstva za okolje in prostor in je pridobila sredstva za izvedbo aktivnosti v višini 14.600,00 €. Vse aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru »Sklada za podnebne spremembe « in Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj »Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano«. Slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, je »Združuj in učinkovito potuj«. Z združevanjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in manj obremenjujemo okolje, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh. Kolesarjenje spodbujamo vse leto: na nacionalni ravni prepoznano prizadevno delo občine in civilne družbe. Za prvo letošnjo odmevno aktivnost pri spodbujanju trajnostne mobilnosti je s projektoma »Kolesarske rajže« in »S kolesom v mesto« poskrbel Zavod Ekopren v sodelovanju z občino. Glavna nit obeh projektov je razvoj krožnega gospodarstva s pomočjo spodbujanja trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Poteka tako, da kolesarji, ki pridejo s kolesom v center mesta, dobijo oštevilčene  kupončke pri vstopnih parkirnih kabinah, unovčijo pa jih lahko pri ponudnikih, ki sodelujejo v akciji. Vsak sodelujoči lokal je označen s plakatom »Kolesarju prijazen lokal«. Za spodbujanje kolesarjenja pri osnovnošolcih na OŠ Šmartno že drugo leto poteka projekt »S kolesom v šolo – Interaktivni števec za kolesarje« v sodelovanju z Društvom varno aktivnih poti, Zavodom Ekopren in podjetjem Vegatop, d. o. o. V dveh šolskih letih je v projektu sodelovalo 50 učencev, ki so prekolesarili (ali se pripeljali s skiroji) več kot 1.300 km in s tem olajšali okolje za okoli 205 kg CO2 ter 6 kg delcev MP10 in MP 2.5, ki so zdravju najbolj škodljivi. V letošnjem letu bomo na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec pričeli s projektom »Pešbus«. S Pešbusom se bodo učenci v šolo odpravili peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in stalnem urniku. Začetne postaje Pešbusa bodo na Celjski cesti, Legnu, Gubčevi ulici in Gmajni. Skupine pešcev bodo vodili prostovoljci iz lokalnih društev. Poleg hoje bomo spodbujali tudi prostovoljno delo. Prav tako bomo v mestu Slovenj Gradec prvič izvajali projekt »Park(ing) dan«, ki je dogodek, kjer občani, umetniki in aktivisti delajo  skupaj za preoblikovanje parkirnih mest v začasne javne kraje. Na parkirnih mestih se bosta oblikovala dva »zelena otoka«, kjer bomo postavili dve kolesarski stojali za parkiranje 16 koles. Na »zelenih otokih« se bodo odvijale razne aktivnosti, kot so: kolesarska delavnica – Trgovina Pohorc, Društvo Raumau bo vodilo aktivnosti na temo javnega mestnega prevoza v Slovenj Gradcu, Zavod Ekopren bo predstavljal e-kolesa in dodatno opremo, prostovoljci Rdečega križa bodo poskrbeli za pregled krvnega sladkorja in razložili pomen zdravih potovalnih navadah, člani Ozare pa nam bodo popestrili Park(ing) dan na svoj edinstven način. Zaključna prireditev Evropskega tedna mobilnosti bo v soboto, 22. septembra 2018, v centru mesta, kjer bo potekalo žrebanje privlačnih nagrad. V žrebanju bodo sodelovali vsi udeleženci projektov »S kolesom mesto« in »Pešbus« in vsi, ki ste izpolnili anketo Potovalne navade v mestu Slovenj Gradec (najdete jo na spletni strani občine).


Potovalne navade v mesto Slovenj Gradec - Spletna anketa


Program dejavnosti v okviru evropskega tedna mobilnostiDokumenti za prenos