Kolesarski promet

Sprememba prometnega režima na Zidanškovi ulici na Legnu

  • 1 julij 2014
  • Število pogledov: 1493
Sprememba prometnega režima na Zidanškovi ulici na Legnu

V mesecu juniju 2014 smo izvedli spremembo prometnega režima na Zidanškovi ulici, ki je bila pred tem namenjena izključno motoriziranemu prometu in kjer poteka tudi šolska pot do Druge osnovne šole. Zaradi prostorske omejenosti ni bilo moč izgraditi površin za pešce in kolesarje. Ulico smo uredili na način »shared space«, kjer si isto prometno površino delijo motorna vozila, kolesarji in pešci. Prometni režim smo spremenili v enosmernega in s tem pridobili prostor za označitev kolesarskega pasu ter označili pas za pešce. Na enosmerni prometni površini pa smo promet za vozila in kolesarje uredili po sistemu »sharrow«, ki je v Sloveniji šele v uvajanju in pomeni, da si kolesar in motorno vozilo prometno površino delita in sta enakovredna udeleženca.

Soglasje za takšno ureditev sta podala tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Četrtna skupnost Legen mesto.