Prometna študija MO Slovenj Gradec

Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013

  • 11 september 2016
  • Število pogledov: 1523
Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013

Za potrebe dograditve bodočega cestnega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec se je izdelala Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013, katere bistven poudarek je na umestitvi južne obvoznice in hitre ceste z napovedjo bodočih prometnih obremenitev na navedenih dveh cestah ter ostali cestni mreži na območju občine.

Priloge:

  1. Prometna študija Slovenj Gradca – PNZ
  2. Sklepne ugotovitve