Prometne obremenitve

Prometne obremenitve - leto 1980-1988

  • 6 september 2016
  • Število pogledov: 1222
Prometne obremenitve - leto 1980-1988

Prometne obremenitve v obdobju med letom 1980 – 1988 so rezultat štetja prometa, ki se je izvajalo v križišču pri bivši Nami (števno mesto 131, Slovenj Gradec) in na Mislinjskem klancu, kjer se štetje prometa izvaja še danes. Podatki so bili zbrani v prometni študiji mesta Slovenj Gradec 1990, ki se je izvajala za potrebe izgradnje vzhodne obvoznice. Glavnina prometa pa je takrat potekala po Celjski cesti in preko Glavnega trga.

Zanimiva je predvsem primerjava podatkov za leto 1980 in za leto 1984 (števno mesto Slovenj Gradec), kjer gre za bistveni upad prometa v letu 1984 zaradi takrat uvedenih administrativnih ukrepov pri potrošnji goriva (par-ne par, boni za gorivo) ter poslabšanja gospodarskih razmer.

Podatki štetja prometa