Prometne obremenitve

Prometne obremenitve - leto 2013

  • 6 september 2016
  • Število pogledov: 1381
Prometne obremenitve - leto 2013

Prometne obremenitve cestnega omrežja za leto 2013 so rezultat štetja prometa na cestah, ki smo ga izvajali 24.4.2013 na 13 križiščih in je bilo do sedaj največje štetje prometa v mestu Slovenj Gradec.

Stopnja motorizacije je v letu 2012 znašala 491 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev oz. 2,04 (v državi 1,9) prebivalca na eno osebno vozilo, medtem ko je leta 2000 stopnja motorizacije znašala 2,3 (v državi 2,3) prebivalca na eno osebno vozilo, leta 1992 pa 3,3 (v državi 3,3). Iz podatkov je razviden padec trenda rasti stopnje motorizacije v primerjavi z državnim povprečjem.