Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 • 12 september 2016
 • Število pogledov: 4134
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOSG opravlja naloge vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo prometno varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

 

 

 

ČLANI

Člani SPV MOSG so:

 • 1. Peter PUNGARTNIK, mag., občinski svetnik MOSG - predsednik
 • 2. Boris RAJ, mag., občinski svetnik MOSG, član
 • 3. Duška MORI, predstavnica osnovnih šol, članica
 • 4. Robert KOVAČIČ, mag., predstavnik Policijske postaje Slovenj Gradec, član
 • 5. Jerneja BOŠNIK, članica
 • 6. Milan ŠIRNIK, član
 • 7. Franc KONEČNIK, član
 • 8. Janez ČAS, član
 • 9. Ivan KLANČNIK, član
 • mag. Aljoša Krivec, predstavnik MOSG – tajnik