Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Nekateri dokumenti so v PDF formatu. Za branje uporabite program ADOBE Acrobat Reader. Na računalnik si ga prenesite s strani http://www.adobe.com . Ker so dokumenti (vloge) velike okrog 100 Kb priporočamo, da si jih shranite na disk in potem natisnete. Datoteko kliknite z desnim gumbom miške in izberite možnost "shrani cilj kot...". Za tehnične nejasnosti se obrnite na upravljalca strani (info@slovenjgradec.si), za vsebinske pa na predstavnika za stike z javnostmi (tel. 88 121 27).

 

Oddelek za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občin. premoženjem 


Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj                             

Medobčinsko redarstvo                                                                                           


Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve               

Zapuščene živali                       

Urad župana                                                                                                                                                

  • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Navodilo in pojasnila za izpolnjevanje vloge za Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Prijava uporabe zvočnih naprav
  • Navodilo in pojasnila za izpolnjevanje vloge za Prijavo uporabe zvočnih naprav