Županove novice

POJASNILO GLEDE POVIŠANJA CEN PROGRAMOV V VVZ

Na župana Mestne občine Slovenj Gradec se je obrnilo nekaj staršev v zvezi s podražitvijo vrtca s 1. 1. 2021 in pobudo, da bi se mladim družinam, ki rešujejo stanovanjski problem, omogočila posebna olajšava pri plačilu vrtca.

  • 7 januar 2021
  • Število pogledov: 1341

Izračun predloga nove cene programa je bil pripravljen na osnovi zvišanja stroška plač zaposlenih v vzgojno-varstvenih ustanovah. S 1. julijem 2020 je Vlada RS namreč sprostila izplačevanje redne delovne uspešnosti, kar pa je bistveno povečalo stroške plač in vplivalo tudi na dvig cene za starše, saj so v plačilu zajeti vsi stroški dela, materiala in storitev, kot so funkcionalni stroški objektov in osnovne dejavnosti ter drugi namenski stroški in stroški prehrane otrok v vrtcu. Podoben pojav zaznavajo prav vse občine, razen tiste, ki so že prej imele cene vrtcev višje in so si lahko ustvarile začasne rezerve. Razumeti pa je potrebno tudi, da se povečanje cene, ki nam ga narekuje država, dejansko porazdeli med vse tri plačnike dejavnosti: občino, ministrstvo in starše.

Osnova za izračun cene vzgojno-varstvenega programa je organizacija dela v vrtcu vrtca glede na število vpisanih otrok in oddelkov, ki pa morajo biti oblikovani v skladu z normativi in standardi oz. prostorskimi in kadrovskimi pogoji. Sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje, dodatne olajšave za starše (bolnišnične odsotnosti in poletne rezervacije), nezasedeni oddelki in stroški zaradi otrok s posebnimi potrebami v oddelkih (logoped, spremljevalci, specialni pedagog) v tem plačilu niso zajeti in jih občina zagotavlja iz proračuna ne glede na višino cene, ki jo plačajo starši.

Prav tako smo v letu 2021 v proračunu občine predvideli dodatna sredstva, s katerimi bomo predšolskim otrokom v celoti financirali plavalne in sofinancirali smučarske tečaje, kar je bil doslej strošek staršev.

Uskladitev cen po elementih, ki jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19, v nadaljnjem besedilu: Metodologija), se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov. Vrtec ali pristojni upravni organ lokalne skupnosti pa lahko predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.

Mestna občina Slovenj Gradec ima zelo ugodno olajšavo za poletne odsotnosti otrok, katero lahko starši koristijo za enega ali več otrok in znaša 25 % cene programa, z možnostjo koriščenja v času od 1. 6. do 30. 9., za največ 2 meseca. Prav tako nudimo ugodne olajšave za primere bolezenske odsotnosti, na osnovi katerih se staršem zniža plačila vrtca od 10 % in vse do 50 %, odvisno od števila dni odsotnosti. V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno znižanje plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti. Zmanjšanje vrednosti plačila staršev je za starše zelo dobrodošlo, predvsem v primerih daljše bolezenske odsotnosti otroka.

Žal vsako povišanje cene ogrozi družinske proračune in tovrstni stroški za starše, ki poleg vrtca plačujejo še visoke stroške najema stanovanja ali druge stroške za rešitev stanovanjskega problema, nedvomno predstavljajo veliko težavo. 

Zato poskušamo z vsemi dodatnimi nadstandardnimi programi, ki jih financiramo ali sofinanciramo in ne sodijo v ceno programa vrtca, pomagati vsem staršem enako. Torej tako tistim, ki živijo v najemniških stanovanjih in stanovanjskega kredita ne morejo dobiti kot tudi tistim, ki so stanovanjski problem rešili z najemom posojila.

Župan MOSG je pobudo občanov sprejel in pristojnim službam že naročil, da za prihodnje šolsko leto preučijo zakonske podlage za eventualne dodatne olajšave po načelu enakopravne obravnave vseh staršev, ki bodisi plačujejo visoke najemnine ali odplačujejo stanovanjska posojila.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.