Aktualne novice v povezavi s koronavirusom

POSEBNA OBVESTILA UPRAVE MOSG GLEDE IZVAJANJA UKREPOV V IZREDNIH RAZMERAH

POSEBNA OBVESTILA UPRAVE MOSG GLEDE IZVAJANJA UKREPOV V IZREDNIH RAZMERAH

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča občankam in občanom, da so prostori uprave ter ostalih institucij, katerih ustanoviteljica je, do nadaljnjega zaprti za osebne obiske strank in obiskovalcev. Prav tako so javne institucije in zasebni izvajalci pozvani k odpovedi prireditev ter vseh dogodkov, na katerih bi lahko prišlo med obiskovalci do širjenja okužb. Vse občinske službe ter zaposleni v javnih zavodih so na voljo za občane preko telefona ali elektronskih naslovov, delovni čas vseh občinskih institucij pa ostaja nespremenjen. Občane vabimo, da redno preverjajo to spletno stran, za informacije pa smo v delovnem času občinske uprave na voljo na telefonski številki 02 881 21 10, sicer pa na e-naslovu krizni@slovenjgradec.si. Odgovorna oseba za krizno komuniciranje je Dušan Stojanovič. Za vse nejasnosti glede prehajanja meja statističnih regij, upoštevanje »policijske ure« ipd. lahko občani kontaktirajo Policijo na telefonski številki 01 514 70 01 ali na e-naslovu koronavirus@policija.si, v zvezi z ostalimi vprašanji pa tudi klicni center Nacionalnega instituta za javno zdravje na telefonski številki 080 14 04 (med 8. in 20. uro).

Preberi več...
AKTIVIRANJE OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

AKTIVIRANJE OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

V skladu z razglašeno epidemijo in akiviranjem občinskega načrta za zaščito in reševanje v primeru nalezljivih bolezni, je župan Tilen Klugler v ponedeljek, 19. oktobra 2020, sklical sestanek Občinskega štaba CZ, na katerem so občinske službe zastavile izhodišča za opravljanje aktivnosti občinske uprave in služb za zaščito v reševanje v posebnih pogojih. Na sestanku so bile sprejete naslednje odločitve:

Preberi več...
POSLOVANJE MOSG V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

POSLOVANJE MOSG V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE

Uprava Mestne občine Slovenj Gradec obvešča stranke, da z datumom razglasitve epidemije spreminja način poslovanja s strankami. Vsi osebni sestanki ali srečanja s strankami se prekličejo, komunikacija pa poteka preko telefona ali elektronske pošte. Delovni čas uprave sicer ostaja nespremenjen. Vloge in obrazci (https://bit.ly/2FGB3sr) bodo obravnavani tekoče, posredovani pa morajo biti na naslov info@slovenjgradec.si ali direktno pristojnemu referentu (ime.priimek@slovenjgradec.si). Za zajezitev širjenja okužb bo na dopisni način organizirana tudi seja Mestnega sveta. Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Preberi več...
NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID-19

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S COVID-19

Koronavirus je znova v veliki meri prisoten med nami, zato je za varovanje zdravja nujno potrebno izvajati sistemske ukrepe.

Preberi več...
POROČILO O AKTIVNOSTIH UPRAVE IN INSTITUCIJ V MOSG V ČASU EPIDEMIJE
123