• Najlepše mestno jedro v Sloveniji

    Kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim utripom.

  • 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu

    Slovenj Gradec - zelena destinacija

Aktualne novice in obvestila

Prevoz otrok v osnovno šolo

Pravica do brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok je urejena s 56. členom Zakona o osnovni šoli, način financiranja prevozov pa urejata 81. in 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi omenjene zakonodaje imajo pravico do brezplačnega prevoza učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od matične osnovne šole, ne glede na oddaljenost v 1. razredu (v kolikor imajo spremstvo), v ostalih razredih pa, če organ, ki je pristojen za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo in otroci s posebnimi potrebami (če je tako določeno v odločbi o usmeritvi). Morebitni višji standard prevozov je v pristojnosti občine.
  • 12 april 2013
  • Število pogledov: 1535

Občine se poslužujejo različnih načinov prevoza otrok v osnovno šolo. Nekatere se strogo držijo zakonskih določil in tudi postajališča organizirajo v razdalji do štirih km od doma, nekatere prevoze urejajo z linijskimi avtobusi, druge s pogodbenimi prevozi, nekatere omogočajo nadstandard pri prevozih otrok na enak način, kot smo to reševali tudi v Mestni občini Slovenj Gradec do sedaj, brez občinskega predpisa in brez enotnih kriterijev, kaj občina nudi kot nadstandard.

V šolskem letu 2012/2013 bomo za prevoze v štiri osnovne šole iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec namenili 533.812,60 €. Na seznamu vozačev imamo 488 otrok. Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec, Osnovni šoli Šmartno in Osnovni šoli Podgorje je skupno 1.426 učencev, od tega je 34 % vozačev:

-          Prva OŠ SG ima od skupno 441 otrok 14 %  vozačev,

-          Druga OŠ SG ima od skupno 533 otrok 30 % vozačev,

-          Osnovna šola Šmartno ima od skupno 291 otrok 52 % vozačev,

-          Osnovna šola Podgorje pa od skupno 161 otrok kar 70,81 % vozačev.

V tem šolskem letu imamo organiziran prevoz na 26 relacijah. S prevozi pokrivamo kar 160 kilometrov občinskih, državnih in gozdnih cest, v te kilometre pa niso všteti še dvojni prevozi in odvozi, saj opravljamo ne samo 26 odvozov in prevozov, kot je razpisanih relacij, temveč kar 44 odvozov in prevozov. 

Za novo šolsko leto se bodo prevozi organizirali na podlagi Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/2013), ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 23. redni seji, dne 19. 3. 2013.  S Pravilnikom so se enotno uredila merila in način organiziranja šolskih prevozov in povračil stroškov prevoza, ki so enaka za vse otroke z bivališčem v MO Slovenj Gradec.

Pravilnik je razdeljen na tri slope:

1.       V prvem sklopu so določena merila glede brezplačnega prevoza v osnovno šolo, postopki in način organiziranja prevoza ter merila glede oddaljenosti do najbližjega postajališča. Upravičenci do brezplačnega prevoza so učenci, ki so do brezplačnega prevoza upravičeni na podlagi 56. člena ZOsn. To so učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot štiri kilometre, učenci za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izdal sklep, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena njihova varnost, učenci, ki so prešolani, učenci prvih razredov (pod pogojem, da imajo spremljevalca) in otroci s posebnimi potrebami (ki so do prevoza upravičeni na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo za vsakega posameznika izda Zavod za šolstvo, do njegovega 21. leta starosti).

2.       V drugem sklopu pa so opredeljene določbe glede nadstandarda. Upravičenci do nadstandarda so učenci, ki na podlagi 56. člena ZOsn do brezplačnega prevoza niso upravičeni, obiskujejo pa osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in so od matične osnovne šole oddaljeni več kot dva km. Upravičeni so tudi otroci, ki se v šolskem letu 2012/2013 šolajo izven matičnega šolskega okoliša in ki so trenutno na seznamu vozačev (torej do zaključka njihovega osnovnošolskega izobraževanja). Tisti, ki se bodo za šolanje izven matičnega šolskega okoliša odločili po sprejetju tega Pravilnika, bodo lahko uveljavljali pravico do povračila stroškov prevoza, kot je to določeno na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.

S Pravilnikom smo tako določili nadstandard pri prevozih otrok, ki je bil do sedaj v celoti financiran iz občinskega proračuna. Torej ga je do sedaj brez zakonske podlage in brez občinskega predpisa v celoti financirala občina. S šolskim letom 2013/2014 bo potrebno za omenjeni nadstandard doplačati, in sicer 1 € za en dovoz in en odvoz na dan.

3.       V tretjem sklopu so določeni postopki in druge podrobnosti glede povračil stroškov prevoza. Upravičenci do povračila so: prvošolčki, ki so brez spremstva, ki je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega prevoza; učenci, ki so upravičeni do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje; učenci, ki obiskujejo osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivajo (pod pogoji, določenimi v Pravilniku); učenci, ki se prešolajo in otroci s posebnimi potrebami (prav tako pod pogoji, določenimi v Pravilniku). Upravičenci imajo pravico do povračila stroškov v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če imajo možnost koriščenja javnega prevoza. V kolikor učenci te možnosti nimajo, se jim prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in z dela za javne uslužbence, kjer ni javnega prevoznega sredstva.

Podrobnosti glede sprememb pri organiziranem prevozu, Pravilnik in karte obstoječih relacij si lahko ogledate na spletnih straneh osnovnih šol in Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/javna-obvestila/prevozi-otrok.html

 

Dodatna pojasnila v zvezi s šolskimi prevozi in poziv za dopolnitev vloge ( 25.4.2013)

Pripravila: Natalija Knez, višji svetovalec I za družbene dejavnosti 

Fotogalerija

Županove novice

POSEBNA OBVESTILA MOSG

POSEBNA OBVESTILA MOSG

Evidenca potrjenih primerov Covid-19 v MOSG po podatkih NIJZ na dan 30.11.2021 do 10. ure...

PRIŽGALI SMO PRVO ADVENTNO SVEČO

PRIŽGALI SMO PRVO ADVENTNO SVEČO

Na prvo adventno nedeljo, 28. novembra, smo ob 17. uri prižgali prvo adventno svečo v...

OTVORITEV PRENOVLJENEGA HIPERMARKETA MERCATOR

OTVORITEV PRENOVLJENEGA HIPERMARKETA MERCATOR

Danes, v četrtek, 25. novembra, je župan Tilen Klugler predsedniku uprave družbe Mercator,...

Ali ste opazili kakšne težave v našem mestu?

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.