• Najlepše mestno jedro v Sloveniji

    Kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim utripom.

  • 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu

    Slovenj Gradec - zelena destinacija

Aktualne novice in obvestila

INFORMACIJE V ZVEZI Z VREMENSKIMI RAZMERAMI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Slovenj Gradec, 3.2.2014 – Kot smo poročali že v soboto in še posebej v nedeljo zjutraj, je vremenska ujma v obliki ledenega dežja povzročila izjemno škodo na območju celotne Mestne občine Slovenj Gradec. Led, ki se je nabiral na drevesih in daljnovodih, je v mnogih območjih MOSG tudi prekinil dobavo električne energije, zaradi česar so bila določena območjadlje časa brez elektrike. Trenutno potekajo na vseh prizadetih območjih intenzivne čistilne akcije.
  • 3 februar 2014
  • Število pogledov: 1280

12. FEBRUAR 2014

Zaradi padlega drevja in vejevja ob vodotoku Mislinja poteka odstranjevanje le tega pri čemer sodeluje tudi 20 vojakov iz vojašnice Celje. Dela bodo potekala tudi v petek 14.2.2014.

10. FEBRUAR 2014

Danes sta na terenu dve ekipi gozdarjev in 20 vojakov iz vojašnice Celje, lokacija cesta Velunje ter Razbor.

7. FEBRUAR 2014

Po podatkih, ki smo jih pravkar prejeli od elektrodistributerja, se stanje normalizira tudi na področju dobave z električno energijo. Danes so bili na omrežje priključeni tudi priključki TP Sedlar - Gradišče, TP Raduše (Karničnik, Ledinek), TP Kotnik (Šmiklavž - Graška gora). Po teh podatkih lahko z olajšanjem ugotovimo, da je na elektro omrežju (z izjemo tistih, ki so imeli uničene nizkonapetostne priključke) že skoraj celotno območje MOSG. Hvala delavcem elektrodistributerja, ki so se ob izjemnih naporih požrtvovalno lotevali sanacije omrežja.

 

Danes ob 9. uri je štab Civilne zaščite MOSG sprejel enoto vojakov Slovenske vojske iz vojašnice Celje, ki bodo na pomoč pri normalizaciji prevoznosti lokalnih cest priskočili na dveh lokacijah, in sicer v Razborju in na Rahtelu, za kar se jim Mestna občina Slovenj Gradec v imenu občank in občanov tudi zahvaljuje. Fotografije s sprejema si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

 

 

6. FEBRUAR 2014

Štab CZ je včeraj ob 16.30 uri predal enoti Elektra Celje 2 generatorja moči 20kW, 1 generator moči 60kW in en generator moči 110kw, ki so prispeli iz Avstrije in ki jih je posodilo podjetje Kostman d.o.o., preko svojega matičnega podjetja v Avstriji. Danes pa bo enoti Elektra Celja predan generator moči 220kW, ki bo postavljen na Selovcu pri Sv. Neži, ki ga je posodilo podjetje Verdis d.o.o.

Ekipe na terenu še vedno čistijo cestišča in odstranjujejo drevje, ki ogroža stanovanjske objekte. Precejšnje število gospodinjstev je še vedno brez električne energije. Ekipe elektrodistributerja se trudijo odpravljati okvare na daljinskem razvodu, na terenu pa je tudi večje število agregatov, ki zagotavljajo nujno dobavo elektrike gospodinjstvom. Zaradi večjega števila agregatov, ki obratujejo, je potrebno upoštevati navodila o rabi agregatov ter se zavedati, da je uporaba agregatov v zaprtem prostoru smrtno nevarna zaradi sproščanja ogljikovega monoksida. Navodila o varni rabi agregatov najdete v tej datoteki: Nevarnosti nastanka ogljikovega monoksida (preventiva)

Štab CZ je s težavo dobil 12 agregatov, ki jih je razdelil poveljnikom posameznih Gasilskim društev na območjih, kjer še vedno ni električne energije.

Seznam

PGD Pameče – 1 kos

PGD Stari trg – 1 kos

PGD Golavabuka – 2 kos

PGD Podgorje – 3 kosi

PGD Raduše – 1 kos

PGD Sele – 2 kos

OŠ Razbor – 1 kos

Partizanski dom – 1 kos

Z lastnimi agregati razpolagajo tudi posamezna Gasilska društva, ki so jih že razdelili med ljudi tako, da je trenutno razdeljenih 22 agregatov. 

 

4. FEBRUAR 2014

Štab CZ MOSG se je sestal že v jutranjih urah in se seznanil s situacijo na terenu po poročilih pristojnih služb in ekip, ki so preko noči odstranjevale posledice žledoloma.

Dobava električne energije v hribovitih terenih je še naprej onemogočena ali motena. Brez električne energije je še vedno del Pameč, del Sel, naselje pod Graško goro, Vodriž, del Mislinjske dobrave, del Golavabuke, Razbor, skratka oddaljenejše vaške skupnosti. Štab CZ MOSG razpolaga z nekaj manjšimi agregati, dodatni agregati bodo prispeli še jutri zjutraj, namenjeni pa bodo za nujne primere. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, nihče od občanov ni izkoristil možnosti nastanitve v Mladinskemu hostlu.

Glavne prometnice so prevozne, na lokalnih cestah je zagotovljena minimalna prevoznost za osebna vozila, vendar se stanje venomer spreminja, saj se drevje sproti podira na cestišča. Do nadaljnjega bodo vsi šolski prevozi odpovedani. Še posebej pozivamo voznike motornih vozil, ki vozijo na ogroženih območji, da so pozorni na padajoče vejevje in drevje. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je v ta namen priskočilo na pomoč s svojo strokovno usposobljeno ekipo in mehanizacijo, odstranjujejo pa drevje, ki neposredno ogroža bivalne objekte ali pada na cestišča. Ekipe gasilcev, elektrodistributerja, cestni vzdrževalci so tudi danes od jutra na terenu in odpravljajo posledice škode, vendar je delo dolgotrajno predvsem zaradi dejstva, da do žledoloma prihaja ves čas in se je potrebno vračati na območja, ki so sicer že bila sanirana.

Pouk v šolah poteka, vendar so iz objektov, kjer ni zagotovljene električne energije ali ogrevanja, pouk oz. učence preusmerili v matične šole (Razbor odpade, Šmiklavž v Podgorju). Srednje šole imajo pouk. Vrtci obratujejo. Glasbena šola prav tako.

Še v vedno je v veljavi navodilo o omejitvi gibanja v naravi ter posebna pozornost pri gibanju pod ostrešji (nevarnost poškodb zaradi padca ledu ali snega, čeprav smo v strnjenih naseljih s pomočjo dvigal ves dan odstranjevali ledene sveče in sneg).

Župan Mestne občine Slovenj Gradec, Andrej Čas, se iskreno zahvaljuje vsem ekipam, ki so požrtvovalno pristopile k aktivnostim odstranjevanja posledic škode, danes pa si je na terenu tudi ogledal dejanske posledice žledoloma na širšem območju Mestne občine Slovenj Gradec. Zahvaljuje se tudi vsem občankam in občanom, ki so nesebično priskočili na pomoč vzdrževalcem, ki v danih razmerah niso mogli zagotoviti ustreznega komunalnega servisa. Opozarja, da je varnost na prvem mestu in da je potrebno storiti vse, da pri sanaciji ne bi prihajalo do poškodb ekip, ki so na terenu.

 

3. FEBRUAR 2014

AKTUALNE INFORMACIJE:

12.20:
Štab Civilne zaščite Mestne občine Slovenj Gradec obvešča občane, da je v času izrednih vremenskih razmer, ko so številna gospodinjstva ostala brez električne energije in nekatera celo brez vsake možnosti ogrevanja, za najnujnejše primere do izboljšanja ter ponovne vzpostavitve njihovih bivanjskih razmer omogočila začasno bivanje v Hostlu Slovenj Gradec najhuje prizadetim družinam. Ker je prostor omejen, imajo prednost družine z majhnimi otroki.Za informacije, prosimo, pokličite na telefonsko številko (02) 88 121 10, v popoldanskem času pa 051 320 997 ali 051 320 966.

12.37:
Štab Civilne zaščite MOSG sporoča, da tudi jutri organiziranih prevozov šolskih otrok zaradi razmer na cestišču ne bo. Šolam prepušča v odločanje organizacijo pouka glede na možnosti (dobava elektrike, ogrevanja itd.) in glede na predvideno udeležbo otrok pri pouku. Po podatkih, ki jih imamo, jutri matične šole načeloma lahko organizirajo pouk za učence, ki v šolo lahko pridejo in torej brez učencev, ki se zaradi oddaljenosti in odpovedanih prevozov v šolo pouka ne bi mogli udeležiti.

12.42:
Novice s terena - ekipe PGD, ki sanirajo polomljeno drevje so izčrpane, zato bomo za pomoč zaprosili inženirsko enoto Slovenske vojske. V upanju, da nam bodo lahko priskočili na pomoč smo o tej potrebi obvestili RECO, ki bo posredoval pri MORS za razporeditev enot na naše območje. Vse ekipe gasilcev delajo na terenu in odpravljajo posledice naravne vremenske katastrofe že cel vikend. Odstranjujejo padla drevesa ter preventivno tudi tista, ki grozijo, da se bodo zlomila na cestišča. Opozarjajo, da je hoja pod njimi v tem trenutku lahko tudi smrtno nevarna.

13.00:
Sestanek s predstavniki Elektra, PGD, JKP: Elektro Celje se spopada z izjemnimi težavami pri vzpostavljanju glavnih vodov, kar se tiče odcepov v hribe je škodo zaenkrat zaradi nedostopnosti še nemogoče oceniti in sanirati. Otežen dovoz strojev na posameznih območjih. Nujna sanacija dovoznih cest, da lahko s stroji pridejo na lokacije okvar. Po zagotovilih vzdrževalcev cest se odpravljajo posledice lomljenja dreves ves čas in so zagotovljeni prevozni koridorji za osebna vozila, kjer je možno, pa tudi za težjo mehanizacijo. Elektro pričakuje tudi dva močnejša agregata (pomoč tujine) za naše območje, ki bosta zasilno lokalno dobavljala elektriko na lokacijah, kjer ne morejo zagotoviti daljinske oskrbe. 

13.12
Štab CZ MOSG je posredoval zaprosilo za enoto vojakov za pomoč pri odstranjevanju drevja. 

13.55 
Štab civilne zaščite MOSG obvešča vse prevoznike, da Mestna občina Slovenj Gradec zaradi varnosti otrok do nadaljnjega odpoveduje vse organizirane prevoze otrok v šolo. Obvestili vas bomo, ko se bodo prevozi lahko začeli ponovno varno izvajati.

14.10
VVZ SLOVENJ GRADEC sporoča, da bo v torek, 4.2.2014, za starše, ki potrebujejo varstvo za otroke odprta enota v Mislinji, ki je namenjena tudi oddelku vrtca iz OŠ Mislinja ter oddelku vrtca Dolič. V Mestni občini Slovenj Gradcu bodo odprte vse enote VVZ Slovenj Gradec.

 

Že v nedeljo, 2.2.2014, sta Civilna zaščita in župan Mestne občine Slovenj Gradec obvestila vse občanke in občane, da je zaradi vremenskih razmer  zadrževanje v naravi izjemno, še posebej v gozdovih pa tudi življenjsko nevarno. Enote prostovoljnih gasilskih društev in Civilne zaščite Mestne občine Slovenj Gradec so območju MOSG ves čas od sobote dalje izvajale aktivnosti v zvezi z odpravo posledic vremenske ujme, ki je v obliki žleda in ledu povzročala ekstremno škodo v gozdovih, posledično daljnovodih, vsa razpoložljiva mehanizacija pa je bila tudi napotena na teren, kjer so odpravljali posledice lomljenja dreves in ogrožanja življenj in premoženja naših občank in občanov. Ker je obseg posledic ledenih nalivov precejšen, je nemogoče v kratkem času normalizirati stanje na lokalnih in gozdnih cestah, zato občanke in občane prosijo za razumevanje, predvsem pa za razum, ki v danih razmerah narekuje izogibanje aktivnostim in vožnji, saj bi lahko prišlo do hujših poškodb in  življenjske ogroženosti občank in občanov. Tudi vzdrževalci cest sporočajo občankam in občanom, da zaradi vremenskih razmer ne morejo zagotavljati ustrezne prometne varnosti in prevoznosti vseh lokalnih in gozdnih cest, zaradi tega občanom odsvetujejo vožnjo do normalizacije razmer na voziščih. V MOSG je bilo aktiviranih vseh 10 gasilskih društev in občinski štab CZ ter pogodbeni izvajalci CZ z gradbeno mehanizacijo. Skupno je bilo v dveh dneh aktiviranih okoli 300 ljudi.

Še vedno je otežen ali onemogočen promet na lokalnih cestah na območju:

- Pameč
- Sel in Vrh
- Brd
- Golavabuke
- cesta Slovenj Gradec – Kope
- cesta Slovenj Gradec – Rahtel
- cesta Slovenj Gradec – Gmajna

Zaradi razmer na voziščih in  bistveno zmanjšane prometne varnosti so danes, v ponedeljek, 03.02.2014, moteni oz. odpovedani tudi prevozi šolskih otrok.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec, Andrej Čas, je že v soboto v večernih urah opravil razgovore s pristojnimi za sanacijo posledic škode in se seznanil z aktivnostmi štaba Civilne zaščite, ki je že v soboto v večernih urah koordinirala aktivnosti PGD in JKP. Danes zjutraj se je v prostorih Urada župana sestal razširjeni občinski štab za Civilno zaščito in izdal dodatne napotke ekipam na terenu. Mestna občina Slovenj Gradec je javnost na lokalno običajen način obvestila o razmerah in izdala vrsto navodil glede gibanja v naravi, vožnje po lokalnih in gozdnih cestah, vodstvo občine pa je pristopilo tudi k reševanju problemov za najbolj izpostavljene skupine občank in občanov:

-          terensko intervencijsko odstranjevanje dreves, ki ogrožajo stanovanjske objekte in varnost prebivalstva
-          odprava posledic lomljenja dreves na lokalnih cestah
-          organizacija nujnih prevozov prebivalstva
-          organizacija nabave grelnih teles (plinskih) za območja brez elektrike
-          organizacija nastanitve najbolj ogroženih zaradi mraza v mladinskem hostlu

Zaradi vremenskih razmer so vse šole na območju Mestne občine Slovenj Gradec zaprte. Na vseh matičnih šolah je poskrbljeno za varstvo za nujne primere. Zaprte so tudi naslednje enote VVZ Slovenj Gradec: Šmartno, Podgorje, Sele, Pameče in Legen ter enota Mislinja, oddelek na OŠ Mislinja in oddelek na OŠ Dolič. Enoti Maistrova in Celjska sta odprti. Starši, iz enot, ki bodo zaprte in potrebujejo varstvo, lahko otroke pripeljejo na enoto Maistrova. Kot rečeno tudi ni pouka na srednjih in glasbenih šolah.

Vsa razpoložljiva mehanizacija in osebje je na terenu, kjer se trudijo za čim hitrejšo odpravo posledic padavin. Župan Mestne občine Slovenj Gradec, Andrej Čas, pa poziva občanke in občane k razumevanju in strpnosti, predvsem pa tudi k pomoči pri čiščenju pločnikov ali dovozov in odstranitvi manjših odpadlih vej tam, kjer je to varno, saj v takšnih razmerah ni mogoče zagotoviti ustreznih komunalnih storitev na vseh lokacijah naenkrat. Župan prav tako opozarja, da je varnost ljudi na prvem mestu in da se naj občanke in občani raje zadržujejo doma, kot pa da bi se izpostavljali možnim poškodbam zaradi poledice, lomljenja vej in dreves ter padanja ledenih sveč oziroma snega z ostrešij.

 

Odnosi z javnostmi MOSG

Fotogalerija

Županove novice

POSEBNA OBVESTILA MOSG

POSEBNA OBVESTILA MOSG

Evidenca potrjenih primerov Covid-19 v MOSG po podatkih NIJZ na dan 30.11.2021 do 10. ure...

PRIŽGALI SMO PRVO ADVENTNO SVEČO

PRIŽGALI SMO PRVO ADVENTNO SVEČO

Na prvo adventno nedeljo, 28. novembra, smo ob 17. uri prižgali prvo adventno svečo v...

OTVORITEV PRENOVLJENEGA HIPERMARKETA MERCATOR

OTVORITEV PRENOVLJENEGA HIPERMARKETA MERCATOR

Danes, v četrtek, 25. novembra, je župan Tilen Klugler predsedniku uprave družbe Mercator,...

Ali ste opazili kakšne težave v našem mestu?

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.