Seje ČS Legen-mesto 2010-2014

17. redna seja

  • 9 december 2013
  • Število pogledov: 973

 

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje

2. Izgradnja kanalizacije

3. Rekonstrukcija parka Rožnik

4. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - BERNEKERJEVE NAGRADE

    - BERNEKERJEVIH PLAKET

5. Razno