Komisija za Hmeljišča

POROČILO IZVEDENEGA MONITORINGA HMELJIŠČ

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je pripravil končno poročilo preiskave vzorcev pridelkov v okolici hmeljišč.
  • 17 oktober 2018
  • Število pogledov: 2778

Opis vzorčenja

Dne 24.08.2018 je bilo s strani NLZOH odvzetih 9 vzorcev sadja in zelenjave ter 1 vzorec listja hmelja z namenom določanja ostankov pesticidov. Vzorčenje je bilo izvedeno smiselno v skladu z veljavno zakonoda jo, ki se nanaša na vzorčenje živil za nadzor nad ostanki pesticidov - U redbo o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Ur. list RS št. 31/2017).

Ocena rezultatov

V vseh vzorcih sadja in zelenjave so dokazali vsebnost bakra nad mejo določanja uporabljene analizne metode. Dokazane vsebnosti bakra v vzorcih so na koncentracijskih nivojih naravnih vsebnosti bakra v posameznih skupinah živil, manjše odstopanje je opaziti le pri jabolkih. V dveh vzorcih (radič ŽIV-2-MB2018 in solata ŽIV-7-MB2018) so dodatno dokazali mandipropamid. Dokazane vsebnosti bakra in mandipropamida v vzorcih sadja in zelenjave so sicer nižje od mejnih vrednosti za zadevne snovi iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23.2.2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (Ur. list EU št. L70 s spremembami).


Glede na navedeno laboratorij ocenjuje, da so vsi vzorci sadja in zelenjave, po določilih 14. čl. (sedmi odstavek) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januar 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (Ur. list ES št. L31/2002), varni.

Aktivne snovi pesticidov, ki so jih dokazali na vzorcu listja hmelja so, po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dovoljene za uporabo na hmelju v Sloveniji.

Komentar rezultatov meritve zemljin

Preiskali so 5 površin ter vzorčenje izvedli kakor je zapisano v Poročilu o preskušanju. V tleh na hmeljišču so zaznali ostanke naslednjih pesticidov: metrafenon, miklobutanil, mandipropamid in baker. Vsi detektirani pesticidi so registrirani za uporabo na hmelju. Na vzorcih tal iz vrtov (Podgorje 3 in Ronkova 44) niso detektirali ostankov pesticidov. Sicer so zaznali baker, ki pa ne izvira izključno iz uporabe FFS v kmetijstvu, ampak je prisoten tudi naravno v tleh v koncentracijskem območju nekaj 10 mg/kg s.s. Izmerjene koncentracije bakra na vrtovih pripisujemo naravnim vsebnostim bakra v tleh in ne presegajo imisijske mejne vrednosti (60 mg/kg s.s.) iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS, št. 68/1996 in 41/2004).

V vzorcu tal odvzetem na športnem igrišču OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu niso zaznali ostankov pesticidov, koncentracija bakra je bila 34 mg/kg s.s. in jo pripisujejo naravnim vsebnostim bakra v tleh ter ne presega imisijske mejne vrednosti (60 mg/kg s.s.) iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS, št. 68/1996 in 41/2004).

V vzorcu tal odvzetem na igrišču vrtca na naslovu Maistrova 2a, Slovenj Gradec, niso zaznali ostankov pesticidov, koncentracija bakra je bila 69 mg/kg s.s. Prisotnost bakra pripisujejo bakru v tleh, ki so bila ob urejanju igrišča navožena in ne posledici škropljenja. Koncentracija bakra presega imisijsko mejno vrednost (60 mg/kg s.s.) iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS, št. 68/1996 in 41/2004), ne presega pa imisijske opozorilne vrednosti (100 mg/kg s.s.). Če bi bila presežena imisijska opozorilna vrednost, bi v skladu z zgoraj citirano uredbo, to pomenilo verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.

Poudarjajo, da se posledice škropljenja oz. uporabe FFS v tleh z leti nalagajo, zato so rezultati meritev odraz dogajanja v več letih in ne odraz zadnjega oz. zadnjih škropljenj. V primeru bakra pa odločilno vpliva naravna vsebnost bakra v tleh in je zato prispevek uporabe FFS težko opredeljiv.

 


Župan MOSG Andrej Čas
je, kljub obžalovanju, da zaradi odpovedi meritev zanosa škropljenja ni bil izmerjen tudi ta učinek, vendarle zadovoljen, da so meritve opravljene. Samih rezultatov sicer ne more komentirati, ker za to ni pristojen, je pa poročilo posredoval Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Fitosanitarni inšpekciji, ki sta pristojni, da rezultate meritev ovrednotita in ustrezno ukrepata, če ocenita, da je to potrebno. Organiziral bo novinarsko konferenco, na katero bodo vabljene vse, v meritvah udeležene strokovne službe, ki bodo lahko izsledke meritev podrobneje predstavile javnosti.Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.