Negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

9 članov

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Nikolaj R. KOLAR, Brda 35 a, 2380 Slovenj Gradec - predsednik odbora

2. Branko SMRTNIK, Pohorski bataljon 2, 2380 Slovenj Gradec, član

3. Danica REPAS, Ob Suhodolnici 8, 2380 Slovenj Gradec, članica

4. Franc MURKO, Meškova 8, 2380 Slovenj Gradec, član

5. Marjan ŽVIKART, Podgorska cesta 87, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Gordana KONEČNIK, Legen 146 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, članica

7. Lidija KONEČNIK MRAVLJAK, Muratova ulica 12, 2380 Slovenj Gradec, članica     

8. Evgenija CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec, članica

9. Gregor RAJ, Muratova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec, član