Seje VS Gradišče 2010-2014

15. redna seja

Seja je bila v sredo 4. 12. 2013
  • 23 december 2013
  • Število pogledov: 1210

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje

2. Poročilo o izvedbi prireditve »Gradiška golažijada«

3.  Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - BERNEKERJEVE NAGRADE

    - BERNEKERJEVIH  PLAKET

4.  Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

    - ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

5. Razno

Dokumenti za prenos