Seje VS Gradišče 2010-2014

16. redna seja

Seja je bila v sredo 19. 2. 2014
  • 5 marec 2014
  • Število pogledov: 1208

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje

2. Investicije v letu 2014

3. Razno

 

Dokumenti za prenos