Seje VS Gradišče 2010-2014

19. redna seja

  • 8 oktober 2014
  • Število pogledov: 1020

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje

2. Poročilo o delu sveta VS v mandatnem obdobju

3. Razno

Dokumenti za prenos