Seje VS Turiška vas 2010-2014

19. redna seja

  • 19 marec 2014
  • Število pogledov: 894

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje

2. Program prireditev v Vaški skupnosti Turiška vas v letu 2014

3. Pobude in vprašanja članov sveta

4. Razno

Dokumenti za prenos