Seje VS Turiška vas 2010-2014

20. redna seja 4. 6. 2014

  • 16 junij 2014
  • Število pogledov: 1089

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje

2. Predvidena dela v Vaški skupnosti Turiška vas

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Razno

Dokumenti za prenos