Seje VS Turiška vas 2010-2014

22. redna seja

  • 13 oktober 2014
  • Število pogledov: 870

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje

2. Priprave na Martinove dneve

3. Razno

Dokumenti za prenos