Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNA DRAŽBA - BIVŠA OŠ PODGORJE, oktober 2019

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo sklopa nepremičnin bivše Osnovne šole v Podgorju.

  • 5 september 2019
  • Število pogledov: 858

Predmet prodaje je sklop nepremičnin v skupni površini 1.140 m2 s pripadajočo stavbo, in sicer:

-                      parcela št. 56/1, v k.o. 854 – Podgorje, stavbno zemljišče v izmeri 715m2;

-                      parcela št. 56/2, v k.o. 854 – Podgorje, stavbno zemljišče v izmeri 425m2;

-                      stavba št. 408, na naslovu Podgorje 31, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu (bivša OŠ Podgorje), v izmeri 522m2 skupne neto tlorisne površine.

 

Izklicna cena znaša 94.403,00 EUR.

 

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec (I. nadstropje, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec), v četrtek, 03.10.2019, s pričetkom ob 12.uri.

 

Več informacij v prilogah.

Datum zaključka razpisa5.10.2019 0:01:00

Dokumenti za prenos