Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI “STARA KOMUNALA”

Predmet razpisa je dodelitev v uporabo prostore na lokaciji »Stara komunala«, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec (pisarna N7, N10 in M3), za izvajanje kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, založniških in socialnih dejavnosti in programov.

  • 5 september 2019
  • Število pogledov: 609

Prijavitelji so lahko nevladne organizacije, društva in posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi ter socialna podjetja. Samostojni ustvarjalci na področju kulture so tisti, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti in so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi.


Do uporabe prostorov so upravičene pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so registrirane v Mestni občini Slovenj Gradec (MOSG) ali delujejo v Mestni občini Slovenj Gradec ter so registrirane za opravljanje kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, založniških ali socialnih vsebin.


Ponudba mora biti oddana do 17.9.2019 do 9,00 ure na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.


Več informacij je v prilogah.

Datum zaključka razpisa17.9.2019 9:00:00